DRUŠTVO ZA KARATE CELJE
   
 

 

USPEHI ČLANOV DRUŠTVA ZA KARATE CELJE OD LETA 1969 DO 1979


LETO

TEKMOVANJE

TEKMOVALEC

KATEGORIJA

DOSEŽEK
1979
Prvenstvo Slovenije (Ljubljana)
Zlatko Novak
srednja kategorija
3-4.mesto
1978
Prvenstvo Slovenije (Ljubljana)
Mladinsko prven. Slovenije (Celje)

Stane Čretnik
Zdravko Pavlija
Viki Šprajce

polsrednja kategorija
srednja kategorija
lahka kategorija
3.mesto
1.mesto
3.mesto
1977
Republiški turnir POKAL VELENJE
Karl Tramšek
  3-4.mesto
1976
Prvenstvo Slovenije (Ljubljana
Karl Tramšak
absolutna kategorija
3-4.mesto
1975
Mednarodni turnir - srečanje
z mestnimi reprezentancami
GREETHOVENA, AACHENA in
HAMBURGA v ZRN:

CELJE v postavi: Maruša,
Špiljak, Tramšek,
Marič, Čretnik
Greethoven - Celje
Aachen - Celje
Hamburg - Celje
2:8
1:9
8:2
1973
Medrep. turnir POKAL IZOLE
Medrep. turnir POKAL Maribora
Medrep. turnir POKAL Kvarnerja(Rijeka)
ekipni turnir POKAL VARAŽDINA

Odprto prvenstvo Slov.(Celje):
Tone Maruša
Tone Maruša
Vinko Gobec
Gobec, Kramer, Rozman,
Denžič,Kolar
Vinko Gobec,S.Čanžek

absolutna kategorija
absolutna kategorija

ekipa Celja

absolutna kategorija
3.mesto
1.mesto
3.mesto
1.mesto

3-4.mesto
1972
Medrepu.turnir POKAL ZAGREBA
Medrepu. " POKAL IZOLE (Izola)

Odprto prvenstvo Slovenije (Celje)Ekipno prven.Slovenije (Celje)

Evropsko prven. SANKUKAI(evaux-Francija)

Vinko Gobec
Janko Kramer
Vinko Gobec
Marjan Kolar
Rudi Jahkel
Vinko Gobec
Vinko Gobec
Gobec,Čanžek,Antlej,
Špiljak,Denžič,Kolar
Tone Haruša
absolutna kategorija
lahka kategorija
absolutna kategorija
lahka kategorija
srednja kategorija
težka kategorija
absolutna kategorija
ekipa Celja

absolutna kategorija
1.mesto
1.mesto
2.mesto
2.mesto
2.mesto
2.mesto
2.mesto
1.mesto

3.mesto

1971
Med. turnir ob DNEVU ŽENA (Zagreb)


Odprto prvenstvo Slovenije(Celje)Odprto mladinsko prv.Slo. CeljeOdprto ekipno prven. Sl.(Ljubljana)


Odprto prven. Jurgoslavije (Celje)


Evropsko prvanstvo (Pariz)

Tone Maruša
Rudi Jakhel
Stane Čanžek
Tone Maruša
Stane Čanžek
Tone Maruša
Rudi Jakhel
Vinko Gobec
Stane Rojc
Taja Vovk
Ica Mohorko
Janko Kramer
Stane Rojc
Tone Špiljak
Cvetko Žgajner
Jakhel, Kolar, Špiljak,
Kramer, Čanžek

Vinko Gobec
Rudi Jakhel

Rudi Jakhel


ekipa Celja
1.mesto
2.mesto
3.mesto
1.mesto
1.mesto
1.mesto
2.mesto
2.mesto
3.mesto
1.mesto
2.mesto
1.mesto
2.mesto
2.mesto
2.mesto
1.mesto


1.mesto
2.mesto

16.mesto
1970
Medrepubliški turnir ob DNEVU ŽENA (Celje)
II pokal Karlovca(Karlovac)
Odprto prvenstvo Slovenije(Celje)

III. ŠAMPIONAT ISTRSKE RIVIERE

Tone Maruša
Tone Maruša
Tone Maruša
Darko Denžič
Vinko Gobec
  1.mesto
1.mesto
1.mesto
2.mesto
5.mesto
1969
Odprto prvenstvo Slovenije (Celje)
Rudi Jakhel
Miro Slamnik
Tone Maruša

  2.mesto
3-4.mesto
3-4.mesto